Les intel·ligències múltiples funcionen

Amb l’objectiu és obrir una bretxa entre els docents que s’adapten i els que mostren reticències als canvis, els centres escolars exploren d’altres alternatives pedagògiques camí de la innovacó i són freqüents els conceptes: Aprenentatge Cooperatiu, Gamificació, Aprenentatge Basat en Problemes, etc