Les 16 lectures de Matilda

Abans de complir els cinc anys i solament en sis mesos, Matilda havia llegit un total de 16 llibres, tots d’autors britànics i protagonitzats per una persona amb molta personalitat i força. Així doncs, no és gens exagerat considerar Matilda com a “la lectora” per excel·lència.