Les intel·ligències múltiples funcionen

Amb l’objectiu és obrir una bretxa entre els docents que s’adapten i els que mostren reticències als canvis, els centres escolars exploren d’altres alternatives pedagògiques camí de la innovacó i són freqüents els conceptes: Aprenentatge Cooperatiu, Gamificació, Aprenentatge Basat en Problemes, etc

Les 16 lectures de Matilda

Abans de complir els cinc anys i solament en sis mesos, Matilda havia llegit un total de 16 llibres, tots d’autors britànics i protagonitzats per una persona amb molta personalitat i força. Així doncs, no és gens exagerat considerar Matilda com a “la lectora” per excel·lència.