Entre cavallers, mercaders i pagesos de l’Edad Mitjana

La vida quotidiana, els usos i els costums de l’Edat Mitjana ara són molt més divertits que mai gràcies a un projecte per a Eso.