Les intel·ligències múltiples funcionen

Amb l’objectiu és obrir una bretxa entre els docents que s’adapten i els que mostren reticències als canvis, els centres escolars exploren d’altres alternatives pedagògiques camí de la innovacó i són freqüents els conceptes: Aprenentatge Cooperatiu, Gamificació, Aprenentatge Basat en Problemes, etc

Un catàleg d’objectes impossibles per a treballar els textos descriptius i els publicitaris

Les activitats estan plantejades amb la finalitat de centrar l’interés dels alumnes en tots els objectes que els envolten. És important que s’habituen a observar-los, descriure’ls i, sobretot, rescatar-los de l’oblit.