Cartes pels Drets Humans a secundària

L’objectiu de la campanya és aportar una nova visió dels problemes socials fora de le nostres fronteres i que no sempre visibilitzen els mitjans de comunicació. D’aquesta manera, es proposa una marató d’enviament de cartes solidàries on demanen respecte pels drets humans.

Carta al meu “jo” del futur

piensa en todo lo positivo que tienes y que te gustaría no perder, da consejos a tu yo futuro sobre cómo te gustaría ser cuando seas mayor. Escribe un borrador con las ideas iniciales, con lo que te gustaría decirte y a continuación escribe en limpio las ideas de forma organizada.