8 motius per llegir “Els caçadors de llibres”

Companys caçadors! No oblideu el nostre lema: “La vida és un joc, i els llibres, les fitxes”.