Biografies novel·lades segons l’ABP

– Triar un escriptor o escriptora de Modernismo o de la Generación del 98.
– Investigar sobre la seua vida i obra.
– Crear un guió per a novel·lar les dades personals de forma fictícia.
– Elaborar un vídeo o àudio de la biografia novel·lada.
– Presentació dels treballs a classe.
– Avaluació conjunta