El Mago de Oz per a primària

Un projecte que demostra com és d’interessant introduir el joc en el procés d’ensenyament i aprenentatge. La gamificació forma part de les metodologies actives i cada vegada tenen més presència en les aules de tots els nivells educatius on el joc es presenta com una estratègia d’ensenyament i aprenentatge d’èxit.