Qüestionaris a l’autor/a

ESPAI ON COMPARTIR TESTS I QÜESTIONARIS D’ELABORACIÓ PRÒPIA SOBRE TEMES LITERARIS, LINGÜÍSTICS I DE CULTURA GENERAL